منابع آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد صنایع غذایی 94 | جزوات ارشد صنایع غذایی سراسری 94 | سوالات ارشد | کتاب ارشد | جزوه های ارشد صنایع غذایی | جزوات تضمینی ارشد صنایع غذایی | tests resources food industry sites

وظایف مسئول فنی صنایع غذایی

سایت ارشد صنایع غذایی ( foodsenior.ir ) مقالات علوم و صنایع غذایی : وظایف مسئول فنی صنایع غذایی

وظایف مسئول فنی صنایع غذایی

– مسئول فنی باید به صورت فعال در ساعات تولید و بسته بندی در کارخانه حضور داشته باشد و امور مربوطه را نظارت و سرپرستی نماید در غیر اینصورت پروانه اش به مدت سه ماه لغو می گردد . در صورتیکه مسئول فنی در دوره های آموزشی، سمینارها و گردهمایی مسئولین فنی شرکت می نماید، لازم است موضوع با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی مربوطه بوده و منحصرا با تعیین جانشین موسسه اجازه فعالیت دارد.

– ابلاغ به موقع جهت تمدید پروانه های ساخت به مدیر عامل کارخانه و در صورت عدم اقداموی مراتب را به اداره نظارت برمواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی دانشگاهمربوطه گزارش نمایند.

– مسئول فنی پس از ارائه استعفانامه به صورت کتبی به کارفرما و تایید و تحویل رونوشتبه اداره نظارت دانشگاه مربوطه تا معرفی فرد واجد شرایط که نمی بایست از یک ماه بیشترشود کماکان عهده دار مسئولیت فنی موسسه مورد نظر می باشد.

– با توجه به آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون، مسئولین فنی باید دارای یکسال سابقه کار وتجربه در یکی از موسسات علمی یا تحقیقاتی و یا صنعتی یا آزمایشگاهی در رشته مربوطهباشد و در غیر اینصورت تعهد نماید که ضمن انجام کار دوره یکساله تعلیماتی را که به اینمنظور از طرف وزارت بهداشت دائر خواهد شد با موافقت بگذراند.

– کنترل بهداشتی وکیفی کلیه بخشهایی مرتبط با تولید شامل : سالن تولید، انبار محصولنهایی که با مسئولیت سرپرستان هر قسمت انجام وظیفه می نمایند همچنین کنترلبهداشتی کارگران ودستگاههای تولید.

– آئین نامه اجرایی ماده هفت قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتیصراحت دارد که مسئولین فنی می بایست:

الف: در موقع ساختن و ترکیب مواد مورد نظر شخصا حضور داشته وامور مربوطه را نظارت وسرپرستی نماید.
ب: از هر گونه تغییر اساسی که در شرایط تاسیس و بهره برداری کارخانه یا کارگاه حاصلمی شود وزارت بهداشت را مطلع نماید.
پ: نظارت فنی وبهداشتی خود را کتبا به کارفرما گزارش دهد و کارفرما موظف به انجام نظرفنی و بهداشتی مذکور می باشد در غیر اینصورت مسئول فنی جریان امر را به اداره نظارت برمواد غذایی و بهداشتی دانشگاه مربوطه اطلاع می دهد تا رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذشود.

– ماده ۹ آئین نامه اجرایی فوق الذکر اعلام می داردکه مسئولین فنی حق واگذاری پروانهمسولیت فنی خودرا به شخص دیگری ندارد و در صورت بیماری یا مسافرت و غیبتاوکارفرما موظف است به جای مشارالیه یک نفر واجد شرایط را به وزارت بهداشت (دانشگاهعلوم پزشکی مربوطه) معرفی نماید.

– پروانه بهره برداری ومسئولیت فنی متخلفین از این آئین نامه (آئین نامه ماده ۷ قانونمواد خوراکی وآشامیدنی ) (جز در مورد بند الف ماده ۸ که حکم خاصی دارد ) برای بار اولبه مدت یک ماه ودر صورت تکرار به مدت سه ماه لغو خواهد شد در صورت لغو پروانه مسئولفنی کارفرما موظف است فورا مسئول فنی دیگری معرفی نماید (ماده ۱۱) آئین نامه ماده ۷

– قانون تعزیرات مواد خوردنی و بهداشتی مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص مجازات متخلفین در صورت عدم حضور مسئول فنی در زمان تولید و بسته بندی:

مرتبه اول: تعطیل تولید تا حضور مسئول فنی واخطارکتبی با درج در پرونده
مرتبه دوم: علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول– ضبط کالای تولیدی به نفع دولت
مرتبه سوم: علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول– جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال
مرتبه چهارم: تعطیل واحد تولیدی تا یکسال

-۱۰ ماده ۳۲ قانون تعزیرات، حضور مسئول فنی در کلیه مراحل تولید الزامی بوده ومسئولفنی باید نظارت دائم در امر تولید داشته باشد.
تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می شود:

مرتبه اول: اخطار کتبی ودرج در پرونده مسئول فنی
مرتبه دوم: علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال
مرتبه سوم: جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال
مرتبه چهارم: تعلیق پروانه مسئول فنی تا شش ماه

– تاییدیه بهداشتی و کیفی و صدور مجوز ورود مواد اولیه به کارخانه و مجوز خروجمحصول نهایی ازکارخانه توسط مسئول فنی انجام می گردد.
– آزمایشگاه کنترل بهداشتی وکیفی کارخانه زیر نظر مسئول فنی انجام وظیفه می نماید.

وظایف مسئول فنی, میلاد ابراهیمی, مقاله صنایع غذایی, دانشکده صنایع غذایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *